آرشیو برچسب: شهادت امام موسی بن جعفر(ع)

معجزات و کرامات حضرت موسی بن جعفر (ع)

هشام بن سالم گوید : من با محمّد بن نعمان صاحب طاق پس از وفات حضرت صادق علیه السّلام در مدینه بودیم و روزى با گروهى از مردم در منزل عبد اللَّه بن جعفر گرد آمده بودیم ، و در