رمضـــــان کـــــریم

 

عازم یک سفرم
سفری دور به جای نزدیک
سفری از خود من تا به خودم
مدتی است نگاهم به تماشای خداست
و امیدم به خداوندی اوستپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا سوال امنیتی را پاسخ دهید. *