آرشیو موضوعی: ولادت حضرت علی اصغر(ع)94

تصاویر مراسم ولادت حضرت علی اصغر(ع) و امام جواد(ع)

روشن تر از روز است خیلی بامرامند وقتی کریمان با گدایان هم کلامند الحق که آقازاده ها یک یک امیرند الحق که نوکرزاده ها یک یک غلامند   با سلام … تصاویر ولادت حضرت علی اصغر (ع) و امام جواد(ع)