آرشیو موضوعی: نماهنگ شیر خوارگان93

نماهنگ شیر خوارگان۹۳

لالایی کودک شیرینم…..لالایی این لالایی امشب، برای سکوت خوانده میشود. این لالایی برای اشک است. این لالایی خون است، لالایی پروانه ها لالا لالا گل بی سر لالا لالا علی اصغر …..