آرشیو موضوعی: ولادت امام سجاد(ع)

ولادت امام سجاد(ع)مبارک باد

خداگونه شدن از منظر امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه میراث گرانبهای برجای مانده از چهارمین پیشوای معصوم شیعیان امام علی ابن الحسین(ع) است. این کتاب شریف، گنجینه ای بدیع و ثروتی تمام ناشدنی است. حقیقت آن تحفه ای است