آرشیو موضوعی: سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه

سالروز ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه علیهما السلام

لو لم یخلق علیٌ لم یکن لفاطمه کفو (هر گاه علی آفریده نمی شد، کسی که لایق همسری فاطمه باشد وجود نداشت.)  نخستین روز از آخرین ماه سال قمری، سالروز پیوندی آسمانی است که دیگر هیچ گاه مانند آن در