آرشیو موضوعی: شهادت امام جعفر صادق(ع)

سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع)تسلیت

حضرت امام جعفر صادق(ع) پیشوای ششم مسلمانان، در این روز به دست خلیفه ی عباسی، منصور دوانیقی مسموم و در مدینه به شهادت رسید. امام صادق(ع) به شیخ الائمه نیز معروف است زیرا عمر ایشان از تمامی ائمه اطهار(ع) طولانی