آرشیو موضوعی: حاشیه رمضان94

حاشیه رمضان ۹۴

با سلام… تصاویر حاشیه مراسم شبهای ۱۹-۲۱-۲۳ که در سالن شهیدین قاسمی برگزار شد .بیت الاصغری باشید.یا علی